Förtroendevalda NOSD (år 2017-2018)

 

Styrelsen

   

Håkan Lagström
Ordförande

Håkan Lagström
Långdansgatan 248
603 66 Norrköping
011-14 54 38
070-667 81 10
hakan.lagstrom@franckskylindustri.se

Annica Melin
Sekreterare

Annica Melin
Ånestadsgatan 289
603 71 Norrköping
070-2766512

lady-smedby@hotmail.com

Katharina Lagström
Kassör

Katharina Lagström
Långdansgatan 248
603 66 Norrköping
011-14 54 38
0706-98 76 24
katharina@lagstrom.org

Monica Larsson
Ledamot

Monica Larsson

0734-181822
bjorkdungen@hotmail.com

Mikael Söderström
Ledamot

Mikael Söderström 

0705-952753

micke .heffa@telia.com

 

 

 

Mathias Hanson 
Suppleant 2

Mathias Hansson
Kuddby Gullebo

610 33 Vikbolandet
Hem tfn
070-8138202
m.hansson@alfa.telenordia.se

Eva Penttila
Suppleant 1

Eva Penttilä
Fridtunagatan 9 B
603 52 Norrköping
Hem tfn
070-995 11 87
evapenttila@hotmail.se

 

 

Revisor

   

Male
Revisor

Fredrik Lind Larsson

Gitt Persson
Revisorsuppleant 1

Gitt Persson

0708290216

mail: dritten2@live.se

 

Valberedning

   

CE583EE3-5A49-4434-8F65-4A3BF59D7571

Sammankallande

Jacob Sandelin

Åsa Ogbring Frisk
Ledamot

Åsa Osbring Frisk

 

 

 

 

 

Ledamot

vakant

 


Organisationsnummer: 802418-3124

NOSD bankgiro: Bg 5781-8825 

Vid frågor ring klubbmobilen 0737-032447 eller kontakta oss.


Uppdaterad 2017.08.27