Förtroendevalda och kursledare NOSD (år 2018-2019)

 

Styrelsen

   

P1060959

Ordförande

Håkan Lagström
070-667 81 10

hakan.lagstrom@franckskylindustri.se

P1070039

Sekreterare

Annica Melin
070-2766512

lady-smedby@hotmail.com

P1060984           

Kassör

Katharina Lagström
0706-98 76 24

katharina@lagstrom.org

P1070031 - Kopia

Ledamot

Mathias Hansson

070-8138202

m.hansson@alfa.telenordia.se

P1060996                              
Ledamot

Mikael Söderström 

0705-952753

micke.heffa@telia.com

 

 

 

P1070050
Suppleant 1

Leif Enström

leif.enstrom@telia.com

 

 

P1070006
Suppleant 2

Roland Nordin

roland.nordin@yahoo.se

 

 

Revisor

   

Male
Revisor

Fredrik Lind Larsson

P1070062
Revisorsuppleant 

Gitt Persson

0708290216

mail: dritten2@live.se

 

Valberedning

   

P1070116

Sammankallande

Jacob Sandelin

P1070057
Ledamot

Ingo Alander

 

 

 

Ledamot

vakant

 

Kursledare

   

P1070070                      

Pia Andersson

 

P1070044

Anders Karlsson

 

 

P1070173

Mikael Eriksson

P1070022   

David Eriksson                

 

 

CC6B7C32-A84D-4CE4-B642-B984A6E19317

Katharina Lagström

  P1060955       

Åsa Andersson

 

P1060959

Håkan Lagström


Organisationsnummer: 802418-3124

NOSD bankgiro: Bg 5781-8825 

Vid frågor ring klubbmobilen 0737-032447 eller kontakta oss.


Uppdaterad 2018.04.10