Förtroendevalda och kursledare NOSD (år 2018-2019)

 

Styrelsen

   

P1060959

Ordförande

Håkan Lagström
070-667 81 10

hakan.lagstrom@franckskylindustri.se

P1070039

Sekreterare

Annica Melin
070-2766512

lady-smedby@hotmail.com

P1060984           

Kassör

Katharina Lagström
0706-98 76 24

katharina@lagstrom.org

P1070031 - Kopia

Ledamot

Mathias Hansson

070-8138202

m.hansson@alfa.telenordia.se

P1060996                              
Ledamot

Mikael Söderström 

0705-952753

micke.heffa@telia.com

 

 

 

P1070050
Suppleant 1

Leif Enström

leif.enstrom@telia.com

 

 

P1070006
Suppleant 2

Roland Nordin

roland.nordin@yahoo.se

 

 

Revisor

   

Male
Revisor

Fredrik Lind Larsson

P1070062
Revisorsuppleant 

Gitt Persson

0708290216

mail: dritten2@live.se

 

Valberedning

   

P1070116

Sammankallande

Jacob Sandelin

P1070057
Ledamot

Ingo Alander

 

 

 

Ledamot

vakant

 

Kursledare

   

P1070070                      

Pia Andersson

 

P1070044

Anders Karlsson

P1070022   

David Eriksson                

 

 

P1060984

Katharina Lagström

  P1060955       

Åsa Andersson

 

P1060959

Håkan Lagström


Organisationsnummer: 802418-3124

NOSD bankgiro: Bg 5781-8825 

Vid frågor ring klubbmobilen 0737-032447 eller kontakta oss.


Uppdaterad 2018.04.10