Om NOSD

 

Norrköpings Sportdansares historia

 

I år är det 15 års jubileum, men hur kom klubben till? Jo....

 

I april 2004 var det ett dansant gäng på 5 personer, som blev sugna på att starta en egen dansklubb. Alla var otroligt engagerade och satte upp en vision hur man ville att den nya dansklubben skulle se ut.
Det skulle vara en klubb där alla skulle känna sig välkomna och lära sig bugga i alla slags nivåer från grund och upp till tävlingsnivå. Kursgrupperna skulle inte vara för stora för att på sätt ha möjlighet att lära känna varandra lättare och för att skapa en gemenskap. Detta för att eventuellt ha några dansvänner att gå ut och dansa med socialt.

 

Tanken var att klubben skulle vara en ideell förening med egna utbildade ledare, en tjej och en kille för varje kurs samt att man ibland skulle ta in externa ledare för ”prova-på” och utveckla både deltagare och klubbens egna ledare.

 

Någon kom på idén att klubben skulle ha klubbfärgerna svart och gult, varpå loggan med de svarta/ gula getingarna med ”sting” föddes.

 

Klubben höll sina kurser i en liten lokal i Lagerlunda med våra ledare Håkan och Katharina, men då det var problem att få lediga tider så bytte klubben lokal några gånger innan man slutligen efter ca 3 år fick egna lokaler på Lindövägen 72. Efter gemensamt krafttag och mycket kärlek blev lokalen uppiffad och klubben kunde starta upp på riktigt med egen logga och design-riktiga lokaler.
Det tog inte lång tid förrän klubbens medlemmar och kursdeltagare ökade i antal och lokalen behövde utökas med ytterligare ett dansgolv samt skapa upp dotterföreningen Norrköpings Dansförening för att registrera alla tävlingsdansare i.

 

Fortfarande idag känner man gemenskapen och värmen i denna klubb, som faktiskt håller i samma anda som den dagen man startade den.
💛🖤🐝🖤💛

 

 

 

Organisation

Norrköpings Sportdansare (NOSD) är en ideell dansförening, som startade i liten skala 2004 av några engagerade personer, som delade samma intresse.

Vi har danskurser i bugg på alla nivåer, från nybörjare till avancerad. Förutom det anordnas det även helgkurser i tex Foxtrot mm.

Före varje terminstart ordnas öppet hus i våra lokaler, där alla är välkomna prova på att dansa bugg.

Förutom danskurser har vi även friträning en gång per vecka för alla medlemmar, där man själv har möjlighet att gå och träna på det man lärt sig oavsett om man går kurs eller inte.

En gång varje termin ordnas en gemensam fest, där man till självkostnadspris träffas för att ha roligt tillsammans med olika aktiviteter. Självklart står dans och glädje i centrum. Dessutom arrangeras temakvällar ibland av engagerade klubbmedlemmar, vilka är mycket uppskattade.

Klubben erbjuder uppvisningar i närområdet t-ex på företag, fester eller i andra sammanhang, där kursmedlemmar har möjlighet att visa upp vad man har lärt sig.


Klubbens motto är:

- Att utbilda både dansare och kursledare

- Att våra medlemmar får möjlighet till en aktiv del i föreningsarbetet

- Att se till att våra medlemmar får träffas och ha trevligt

- Att samtliga medlemmar skapar en positiv anda och respekterar varandra

Klubben är till för dig som vill:

- Utveckla dig positivt i såväl fysiskt, psykiskt som socialt och kulturellt avseende

- Ges tillfälle till trevligt gemensamt umgänge

- Lära dig att bugga såväl, som att utveckla sin dans

- Ges möjlighet för tävlingsträning och stöttning, samt ska man tävla gör man det självklart i systerföreningen NODF

Styrelsemedlemmar

- Verkar för en positiv anda och är lyhörda för alla medlemmars idéer genom förslagslåda

- Samtliga är aktiva både på styrelsemöten men även i olika aktiviteter för att hålla klubben proaktiv

- Alla arbetar ideellt för klubbens bästa intresse och träffas ca en gång per månad

Ledare

- Verkar för en positiv anda och bidrar till stöd och stöttning för kursdeltagare

- Informationsträffar anordnas, där samtliga träffas en gång före kursstart och en gång när halva kurstiden har gått.

- Alla går på tävlingsträning, samt andra ledarutbildningar som arrangeras. Ledarna ska delta på minst hälften av de  ledarledda utbildningarna enligt överrenskommelse med ledaransvarig. Detta för att samtliga ledare ska skapa samsynhet på utbildningsprogrammen och lära ut på ett likriktat sätt.


Logotyp (*.jpg)

285px * 310px: [Gul-Svart-Vit] [Vit-Svart] [Grå-Svart-Vit]
(Logotyper får användas fritt, så länge de inte förvanskas eller ändras på annat sätt)


Uppdaterad 2016.03.09

Profilbild

NOSD logo
Norrköpings Sportdansare (NOSD)

Dansklubben med sting!