Om NOSD

Organisation

Norrköpings Sportdansare (NOSD) är en ideell dansförening, som startade i liten skala 2004 av några engagerade personer, som delade samma intresse.

Vi har danskurser i bugg på alla nivåer, från nybörjare till avancerad. Förutom det anordnas det även helgkurser i tex Foxtrot mm.

Före varje terminstart ordnas öppet hus i våra lokaler, där alla är välkomna prova på att dansa bugg.

Förutom danskurser har vi även friträning en gång per vecka för alla medlemmar, där man själv har möjlighet att gå och träna på det man lärt sig oavsett om man går kurs eller inte.

En gång varje termin ordnas en gemensam fest, där man till självkostnadspris träffas för att ha roligt tillsammans med olika aktiviteter. Självklart står dans och glädje i centrum. Dessutom arrangeras temakvällar ibland av engagerade klubbmedlemmar, vilka är mycket uppskattade.

Klubben erbjuder uppvisningar i närområdet t-ex på företag, fester eller i andra sammanhang, där kursmedlemmar har möjlighet att visa upp vad man har lärt sig.


Klubbens motto är:

- Att utbilda både dansare och kursledare

- Att våra medlemmar får möjlighet till en aktiv del i föreningsarbetet

- Att se till att våra medlemmar får träffas och ha trevligt

- Att samtliga medlemmar skapar en positiv anda och respekterar varandra

Klubben är till för dig som vill:

- Utveckla dig positivt i såväl fysiskt, psykiskt som socialt och kulturellt avseende

- Ges tillfälle till trevligt gemensamt umgänge

- Lära dig att bugga såväl, som att utveckla sin dans

- Ges möjlighet för tävlingsträning och stöttning, samt ska man tävla gör man det självklart i systerföreningen NODF

Styrelsemedlemmar

- Verkar för en positiv anda och är lyhörda för alla medlemmars idéer genom förslagslåda

- Samtliga är aktiva både på styrelsemöten men även i olika aktiviteter för att hålla klubben proaktiv

- Alla arbetar ideellt för klubbens bästa intresse och träffas ca en gång per månad

Ledare

- Verkar för en positiv anda och bidrar till stöd och stöttning för kursdeltagare

- Informationsträffar anordnas, där samtliga träffas en gång före kursstart och en gång när halva kurstiden har gått.

- Alla går på tävlingsträning, samt andra ledarutbildningar som arrangeras. Ledarna ska delta på minst hälften av de  ledarledda utbildningarna enligt överrenskommelse med ledaransvarig. Detta för att samtliga ledare ska skapa samsynhet på utbildningsprogrammen och lära ut på ett likriktat sätt.


Logotyp (*.jpg)

285px * 310px: [Gul-Svart-Vit] [Vit-Svart] [Grå-Svart-Vit]
(Logotyper får användas fritt, så länge de inte förvanskas eller ändras på annat sätt)


Uppdaterad 2016.03.09

Profilbild

NOSD logo
Norrköpings Sportdansare (NOSD)

Dansklubben med sting!