Till anmälan
Kontakta oss

Förtroendevalda styrelsemedlemmar

ORDFÖRANDE

Håkan Lagström
hakan@lagstrom.org
070-667 81 10

Mandatperiod

2019-2020

SEKRETERARE

Annica Melin
lady-smedby@hotmail.com
070-276 65 12

Mandatperiod

2019-2020

KASSÖR

Katharina Lagström
katharina@lagstrom.org
073-333 72 12

Mandatperiod

2019-2020

Så fort som möjligt kommer denna presentation av styrelse uppdateras! Håll till godo! 


kURSLEDARE

Så fort som möjligt kommer vi presenterar kursledarena för 2020. Håll till godo!