Till anmälan
Kontakta oss

Kursbeskrivningar

Tänk på ->

Läs mer om varje enskild kursbeskrivning längre ner.

Du kan rådfråga dina kursledare vilken danskurs, som passar dig bäst. Allt för att hamna på rätt nivå och få ut mesta möjliga av just din kurs.
Betalning sker vid första kurstillfället och är bindande. Vid definitiv bokning och efter betalning sker ingen återbetalning. Om betalning inte är gjord intill sista betalningsdag annulleras anmälan till förmån för annan.


Att tänka på inför nästkommande termin!

Känner Du dig bekväm och behärskar det Du lärt dig under danskursen, välj nästa nivå/ steg.
Det finns flera anledningar till att inte kunna tillgodogöra sig en danskurs. Sjukdom eller lång frånvaro kan vara två vanliga skäl.
Känner du dig osäker på om du behöver träna mer grunder rekommenderar vi repetition av samma nivå/ steg. Att gå om en kurs/ nivå har många fördelar och ska inte ses som man är "dålig". Varje kurs/ nivå är unik och ordspråket säger ju, att "övning ger färdighet".
Ibland behöver man längre tid på sig eller öva mer innan man avancerar. Rådfråga gärna din kursledare vilken kurs/ nivå, som passar bäst.

Bugg Grund

Det här är kursen för dig som inte dansat tidigare eller för många år sedan och som känner att du vill lära dig den dansanta buggen som dansas i dag.
Här lär man sig grundsteg, föra - följa, höger och vänstersnurrar med olika handfattningar och ett par andra turer. Svängigt och till olika musikstilar.

Till dig som redan gått Grundkursen, inför ditt val av kursnivå/steg till nästa termin.
• Om du känner att du behärskar och är bekväm med det du har lärt dig under kursen så välj att gå upp en nivå till nästa steg.
• Men om du känner dig osäker och vill/behöver träna mera så rekommenderar vi att stanna på samma nivå minst en termin till.
Du kan tan hjälp av dina kursledare och rådgöra om vad som passar just dig för att hamna på rätt kursnivå och få ut mesta möjliga dansglädje av din kurs.

Start v.36 | Måndag: Precious (PK) & Felicia | Tisdag: Anders & Åsa


bugg Fortsättning 1

Det här är kursen för dig som gått vår Grundkurs eller liknande.
Här fortsätter vi att nöta grundsteg, föra - följa, höger och vänstersnurrar med olika handfattningar och ett par andra turer. Svängigt och till olika musikstilar.

Till dig som redan gått Grundkursen, inför ditt val av kursnivå/steg till nästa termin.
• Om du känner att du behärskar och är bekväm med det du har lärt dig under kursen så välj att gå upp en nivå till nästa steg.
• Men om du känner dig osäker och vill/behöver träna mera så rekommenderar vi att stanna på samma nivå minst en termin till.
Du kan tan hjälp av dina kursledare och rådgöra om vad som passar just dig för att hamna på rätt kursnivå och få ut mesta möjliga dansglädje av din kurs.

Start v.36 | Måndag: Precious (PK) & Felicia | Söndag: Roger & Gitt.

Bugg Fortsättning 2
(Tidigare Medel)

Vi bygger vidare på grunderna och lär oss nya turer.
Grunder, steg och föra-följa är fortfarande den viktigaste ingrediensen.
Vi lär oss sätta samman de turer vi kan och lär oss också nya, samt jobbar vidare med musikanpassning. Tempot blir något snabbare mot slutet av kursen.

¤ Här är ett krav, att man gått vår grundkurs eller liknande.

• Om du känner att du behärskar och är bekväm med det du har lärt dig under kursen, välj gärna en högre nivå. 
• Känner du dig osäker och behöver träna mer så rekommenderar vi att stanna på samma nivå en termin till.

Start v.36 | Tisdag: Anders & Åsa| Söndag: Roger & Gitt.





Bugg Forever

Kursen repeterar / utvecklar tidigare utlärda turer. Kursen vänder sig till dig, som vill få ut mer av din dans. 

Inför val av kursnivå/steg till nästkommande termin.
¤ För att delta i den här kursen skall du ha gått vår Avancerad eller Parträning. 

• Om du känner att du behärskar och är bekväm med det du lärt dig under tidigare kurser välj att gå upp en nivå.
• Känner du dig osäker och behöver träna mer rekommenderar vi, att stanna på samma nivå en termin till. 

Start v.36 | Tisdag: Håkan & Katharina



Bugg Parträning

Här kan kunskapsnivån skifta mellan paren. Gruppen är till för alla, som vill utvecklas i paret. Vi övar på allt från grunder och figurer till musikanpassning, stegvariationer och utförande.
Vi slipar på "stilen" ihop med egen danspartner genom, att ge tips och idéer till paret, gruppen som helhet.
Bugg par är danskursen, som utvecklar ditt dansanta beteende med det där lilla extra.
Anmälan sker parvis. Man dansar den partner man anmält sig med till kursen.

Inför val av kursnivå/ steg till nästkommande termin.
¤ För att delta på kursen bör du ha gått vår Avancera eller ha motsvarande förkunskaper eller rekommenderas av kursledare i NOSD.

• Om du känner att du behärskar och är bekväm med det du lärt dig under tidigare kurser, välj att gå upp en nivå.
• Känner du dig osäker och behöver träna mer rekommenderar vi, att stanna på samma nivå en termin till.
OBS! Om någon i paret är sjuk/borta kan ni inte ta med någon annan ersättare.

Start v.36 | Måndag: Linnéa och David

Bugg Fortsättning 3
(tidigare Avancerad)

Här börjar vi röra oss mer i dansen/ musiken. Vi jobbar med grundfigurer samt kombinationer av dessa för anpassning till det sociala dansgolvet. Vi utvecklar det dansanta beteendet med det där lilla extra.
Fokus ligger på fördjupning av förståelse kring teknik, steg, fotarbete, styling, musikanpassning. Vi repeterar alla turer från grund till medel, samt att vi lär oss någon/ några nya turer med olika kombinationer och utgångar.
Avancerad är danskursen, som utvecklar ditt dansanta beteende med det där lilla extra.

¤ Krav är att man gått Medel eller liknande. Man bör ha god dansvana och grundteknik. Allt för att kunna tillgodogöra sig kursen, samt behärska vår föra/följa teknik utöver grundsteg/ figurer och i medeltempo. Kursen riktar sig till alla, som vill bli duktiga motionsdansare/ socialdansare.
En fördel är, att gå kursen flera gånger. Vilket ökar den egna tryggheten på dansgolvet.

• Om du känner att du behärskar och är bekväm med det du har lärt dig under tidigare kurser, välj att gå upp en nivå.
• Känner du dig osäker och behöver träna mer rekommenderar vi, att stanna på samma nivå en termin till.

Start v.36 | Tisdag: Håkan & Katharina



Tävlingsträning

Till hösten 2020 kommer Nathalie Albrigtsen Loselloch David Eriksson att hålla i en tävlingsträning som riktar sig till de par som tävlar i dagsläget eller har för avsikt att börja tävla.
Denna termin kommer de att fokusera på de olika grundpelarna som det bedöms på under en tävling. Puls och sväng, orsak/verkan, musikanpassning och utförande av ”rundor” är huvudfokus denna termin. Den ledarledda träningen kommer att ske varannan torsdag, jämna veckor, och på den ojämna veckorna kommer lokalen att vara öppen för egenträning. Tiden för de jämna veckorna är 19:00-21:15. Det som skiljer sig denna termin på grund av Corona är att vi kommer INTE att byta runt, utan enbart dansa med sin ordinarie partner.
Vi kommer även att ha ett maxantal platser. Så FÖRST TILL KVARN!
Ni kommer under terminen att få personlig feedback i paret på vad just du behöver jobba på för att utvecklas. 

Ledarledd varannan torsdag, jämna veckor.
Start v.36 | Torsdag: David & Nathalie


linedance

Denna typ av dans vänder sig till dig som vill öva på olika stegkombinationer. Danserna är koreograferade och man lär sig olika steg lugnt och metodiskt, till olika musikstilar. Dansen sker på rad, därav namnet Line-dance. Denna dans dansas inte i par, dvs ingen paranmälan. 

Varannan onsdag, jämna veckor.
Start v.36 | Onsdag: Annica



Bugg Parträning / teknik/ förberedande tävling

Denna kurs erbjuds EJ vid start av Höst 2020. Du kan självfallet läsa nedan om vad denna kurs innehåller. 

Här kan kunskapsnivån skifta mellan paren. Gruppen är till för alla, som vill utvecklas i paret och vill börja tävlingsdansa. Vi övar på allt från grunder och teknik, figurer till musikanpassning, stegvariationer och utförande.
Vi slipar på "stilen" ihop med egen danspartner genom, att ge tips och idéer till paret, gruppen som helhet.
Bugg par/teknik/förberedande tävling är danskursen, som utvecklar ditt dansanta beteende med det där lilla extra.

Anmälan sker parvis. Man dansar den partner man anmält sig med till kursen.

Inför val av kursnivå/ steg till nästkommande termin.
¤ För att delta på kursen bör du ha gått vår Avancera eller ha motsvarande förkunskaper eller rekommenderas av kursledare i NOSD.
OBS! Om någon i paret är sjuk/borta kan ni inte ta med någon annan ersättare.


dagbugg

Detta är inte någon kurs. Här ges möjlighet för buggare att dansa till bra låtar i "buggvänligt" tempo.

Målgruppen är daglediga, som kan bugga på någon nivå. Vi har trevligt tillsammans och blir samtidigt bättre på socialbugg.

Ansvariga: Ann och Rolan Nordin, Elisabeth Westeson, Christina och Leif Enström



West Coast Swing

West Coast Swing är en modern och lekfull dans som dansas till all den senaste musiken! Fokus ligger på att få dansen så bekväm och fri som möjligt, vilket underlättar samspelet med partnern och musiken. Vi kommer gå igenom alla grundtekniker som krävs för att dansa och ha roligt i denna underbara dans! Detta inkluderar både personliga tekniker som hållning, takt, snurrteknik och steg(inkl trippelsteg) och även hur vi kommunicerar med vår partner via stretch, compression och constant connection. Självklart sätter vi ihop turer av dessa, samt tränar på hur vi skapar variation och musikalitet i dansen

Start v.36 | Torsdag : Olle Cedersund från Linköping
Grund & Fortsättning.


Dubbelbugg 

Den här kursen vänder sig till dig, som är sugen på att lära dig föra i dubbelbugg och följa i par.
Lika nyttig för både killar och tjejer.

(Just nu ej någon inplanerad, vid intresse kontakta styrelsen).

Folkdans/Gammeldans

Här lär man sig grundstegen och de vanligast gammeldanserna såsom Schottis, Hambo m.fl

(Just nu ej någon inplanerad, vid intresse kontakta styrelsen).



boogie Woogie

Den här kursen vänder sig till dig, som är sugen på att lära dig att dansa Boogie Woogie.
En dansstil som mest ska efterlikna det man dansade till rockmusik på 1950-talet, dock innehåller inte Boogie Woogie någon akrobatik utan är en förbar pardans där man mer jobbar med att få flyt och stilfulla musikanpassningar i dansen.

(Just nu ej någon inplanerad, vid intresse kontakta styrelsen).




Fox

Den här kursen vänder sig till dig, som vill lära dig att dansa fox som går att använda vid socialdanser.

(Just nu ej någon inplanerad, vid intresse kontakta styrelsen).


Uppvisning

Intresserad av att vara med i en uppvisningsgrupp?

Vänder sig till alla medlemmar i vilken nivå som helst (Bugg både grund till avancerat, Fox, WCS, Boogie Woogie, Fubbelbugg, Gammeldans).
Denna grupp ger möjlighet till extra träningar och socialt umgänge. Gör ca 5-10 st uppvisningar per år, krav är att vara med på minst 1-2 st.
Träning ca en gång/ månad.

Kostnad: endast medlemsskap samt att man går en terminskurs eller betalar för friträning.
Anmälan via danskurser.

Ansvarig: Annica Melin